Pasif EvlerPasif Evlerin Doğuşu

Prof. Dr. Wolfgang Feist

Pasif ev kavramı Almanca  “Passivhaus ” sözcüğünden gelir ve Alman Fizik Profesörü Wolfgang Feist tarafından 1989’da ortaya atılmıştır.

İlk pasif ev örneği 1990 yılında Almanya’nın Darmstadt şehrinde inşa edilmiştir ve pasif ev üretme fikri zamanla tüm dünyaya yayılan bir anlayış olmuştur.

Dünya üzerinde üretilen pasif ev sayısı günümüzde 60.000’i geçmiştir.

Pasif Ev Nedir?

Dış enerjiye ihtiyaç duymayan yapı !

En basit teknik anlamıyla pasif ev, üstün yalıtım özellikleri sayesinde yıllık ısıtma ihtiyacı 15 kWh/m²’yi geçmeyecek şekilde planlanmış, yani içinde ısıtma/soğutma sistemlerine ihtiyaç duymayacak düzeyde yalıtımlı olan yapıdır. 

Diğer bir deyişle, pasif evler geleneksel yapılara göre %90 oranında enerji tasarrufu sağlar. İhtiyaç duyulan minimum enerji (%10); binanın güneşe göre doğru konumlandırılmasıyla camlardan giren güneş ışınları, evde yaşayanların beden ısısı ve kullanılan elektrikli cihazların yaydığı ısı yoluyla elde edilir. Bu sebeple pasif evler, Sıfır Enerji Evler (Net Zero House) olarak anılırlar.

Pasif Evlerin 5 Ana Prensibi…

Sürekli (Eksiz) Isı Yalıtımı,

Yüksek Yalıtımlı Pencereler,

Hava Sızdırmaz Bina Kabuğu,

Isı Köprüsüz Bina Kabuğu,

Mekanik Havalandırma Sistemi ( Min. %75 ısı geri kazanım oranı

Neden Pasif Ev?

Pasif evler her ne kadar enerji verimliliğiyle ilişkilendirilen bir kavram olsa da, aktif ısıtma ve soğutma sistemine ihtiyaç duyulmaması ve bünyesindeki mekanik havalandırma sistemi sayesinde kullanıcılarına sağladığı en büyük kazanç “kaliteli iç hava” ve “yüksek ısıl konfor”dur. Diğer taraftan, “sessiz iç ortam”, “dengeli nem oranı” sunduğu diğer avantajlardır.

Günümüze değin yapılan birçok bilimsel araştırmada, ideal ısı ortamının bireylerin çalışma performansını artırdığı, akustik konforun öğrenme ve yaratıcı düşünmeyi teşvik ettiği ve böylece bireyler arasında sağlıklı iletişim kurmaya olumlu etkileri ispatlanmıştır. Dolayısıyla, pasif ev ortamı bireylerin sadece fiziksel değil, sosyal ve ruhsal anlamda da yaşam kalitesine büyük kazanımlar sağlamaktadır.

Pasif Evlerin Avantajları…

Kullanıcısına sağlıklı yaşam ortamı sunar;

Yüksek iç hava kalitesi

Yüksek ısıl konfor

Yüksek akustik konfor

Enerji verimliliği sağlar ve enerji maliyetlerinizi sıfırlar,

Konutunuzun bakım masraflarını düşürür ve kullanım ömrünü uzatır,

Ekolojik yaşama saygılıdır, doğayı ve çocuklarımızın geleceğini korur.

Rakamlarla Pasif Ev